Grunto ir vandens valymas avarijos vietoje

Valymo darbams avarijų vietose naudojamas biologinis valymas efektyviausias balandžio – spalio mėnesiais, o nuo lapkričio iki kovo mėnesio nafta ir jos produktais užterštas gruntas šalinamas jį išvežant iš avarijos vietos arba izoliuojant vietoje.

Naftos teršalai iš aplinkos valomi vadovaujantis LAND9-2009 reikalavimais:

  • ištiriama taršos vieta;
  • atliekama užteršto grunto arba vandens laboratorinė analizė;
  • taršos vieta valoma mechaninėmis priemonėmis ir sorbentais;
  • pagaminamas ir paruošiamas naudojimui preparatas „Degradoilas“;
  • užteršta teritorija apdorojama (purškiama) paruoštu tirpalu;
  • prižiūrimas ir kontroliuojamas naftos teršalų degradavimo procesas – drėkinamas bei purenamas gruntas.

Užterštos vietos valymo trukmė gali tęstis nuo 20 parų iki 18 mėnesių. Užterštai aplinkai valyti naudojama savaeigė technika, aprūpinta cisternomis, siurbliais bei purškimo įrenginiais.

DIDŽIAUSIOS LIKVIDUOTOS AVARIJOS

VietaTeršalų kiekis/išvalyta teritorijaPapildoma informacija
Juknaičiai, Lietuva140 t. mazuto 3 km. palei geležinkelįTraukinio avarija. Paslauga įvykdyta 1989 m. liepos mėn.
Mozyrio naftos perdirbimo gamykla, Baltarusija~5000 m3 naftos atliekų 6 ha. gamyklos teritorijojeAvarija vandens nuotekų valymo stotyje. Paslauga įvykdyta 1991 m. liepos mėn.
Venspilio geležinkelio stotis, Latvija180 t. dyzelino 2,5 km. palei geležinkelįTrijų cisternų avarija. Paslauga įvykdyta 1992 m. birželio mėn.
Nemuno upė, Lietuva500 t. mazuto 50 km. palei krantąNaftos cisternos avarija. Paslauga įvykdyta 1992 m. gruodžio mėn.
Mažeikių naftos perdirbimo gamykla, Lietuva450 t. žaliavinės naftos 1,2 ha. gamyklos teritorijojeAvarija naftos gavybos stotyje. Paslauga įvykdyta 1994 m. rugsėjo mėn.
Vakarų Sibiro naftos laukai Poikovo regione, Rusija33 ha. žaliavine nafta užteršto dirvožemio, vandens ir pelkiųAvarijos naftotiekiuose. Paslauga įvykdyta 1994 m. rugsėjo mėn. – 1995 m. rugsėjo mėn.
Vakarų Sibiro naftos laukai Neftejugansko regione, Rusija141 ha. žaliavine nafta užteršto dirvožemio, vandens ir pelkiųAvarijos naftotiekiuose. Paslauga įvykdyta 1996 m. rugsėjo mėn. – 1998 m. rugsėjo mėn.
UAB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuva910 t. dyzelinu užteršto gruntoTrijų cisternų avarija. Paslauga įvykdyta 2000 m.
×

Cart

UAB „Biocentras“ mokslininkai sukūrė efektyvią pramoninių nuotekų valymo nuo naftos teršalų technologiją. Jos efektyvumas leidžia sumažinti nuotekose esančių suspenduotų medžiagų koncentraciją iki 25 mg/l ir naftos produktų iki 1 mg/l.

Mūsų nuotekų valymo įrenginiai yra įrengti daugiau nei 30 įmonių visoje Lietuvoje.

Užterštam gruntui valyti naudojami UAB „Biocentras“ sukurti biologiniai preparatai „Degradoilas“ ir „Emulvinas“ bei jais pagrįstos biologinio valymo technologijos. Gruntą valant biotechnologiniais būdais ir metodais išvengiama antrinio teršimo, o naftoje ir jos produktuose esantys angliavandeniliai suskaldomi iki ekologiškai neutralių ir aplinkai nekenksmingų junginių. Gruntas yra išvalomas iki leidžiamo užterštumo lygio.

Naftuoto grunto valymo greitis ir efektyvumas priklauso nuo įvairių veiksnių:

  • Naftos angliavandenilių sandaros;
  • Meteorologinių sąlygų;
  • Purenimo technologijos;
  • Veiksmų suderinamumo su užsakovu.

Biologiniu būdu (būtent bakteriniais preparatais) valant naftuotą gruntą betoninio pagrindo aikštelėse, likusiam sunkiųjų angliavandenilių kiekiui pasiekus 50 – 100 kg/t (priklausomai nuo pradinės sudėties), gruntas yra pervežamas valyti į grunto laukus. Juose jis yra išvalomas iki nustatytų LAND reikalavimų.