Projekto pavadinimas:

„SORBENT-DEMO – Dirvožemio atkūrimo technologijos, skirtos dirvožemiui in situ valyti nuo sunkiųjų angliavandenilių mišinių, demonstravimas“

Vykdymo terminas:

2014 – 2016

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Bendra projekto vertė: 1 901 726 € , iki  1 072 000 €  parama iš programos.

Trumpas projekto idėjos pristatymas: Sėkmingai įgyvendinus  SORBENT projektą buvo sukurta nebrangi integruota angliavandeniliais užteršto dirvožemio valymo technologija, kurią taikant naudojami 3 atskiri komponentai: SORBENT sistema, SORBENT bakterinis preparatas ir fito-atkūrimas. Taigi, SORBENT-DEMO projekto tikslas yra atlikti šios SORBENT dirvožemio atkūrimo technologijos, skirtos dirvožemiui in situ valyti nuo sunkiųjų angliavandenilių mišinių, demonstravimą.
Projekto internetinis puslapis:http://sorbent.lt/

Finansinę paramą teikianti institucija:

Europos Sąjungos 7-oji bendroji programa, dotacijos sutartis nr. 605607

Partneriai:

Projekto pavadinimas:

„KOLAGENT – Kolagenaziniu aktyvumu pasižyminčių veikliųjų medžiagų išskyrimas iš Streptomyces flavus 197 ir jų aktyvumo tyrimai“

Vykdymo terminas:

2013 – 2015

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Bendra projekto vertė: 1 989 118 Lt, t.t. iki 895 103 Lt iš fondo ir ne mažiau nei 1 094 015 Lt iš UAB „Biocentras“ lėšų.
Trumpas projekto idėjos pristatymas: Atlikti mokslinius tyrimus, siekiant paruošti unikaliomis savybėmis pasižymintį proteolitinių fermentų kompleksą naudojimui naujoviškuose medicininiuose prietaisuose ir kosmetikos gaminiuose.

Struktūrinių fondų projektų viešinimas: 2012 m. UAB „Biocentras“ mokslininkai pabaigė kurti naujo biologinio produkto (proteolitinių fermentų komplekso) prototipą . Šis fermentų kompleksas  pasižymi proteolitiniu , peptitaziniu , elastaziniu  bei pagrindiniu – kolagenaziniu aktyvumais.
Išanalizavus dabartinę padėtį biotechnologijų rinkoje ir įvertinus savo galimybės, UAB „Biocentras“ nusprendė praplėsti savo turimą tyrimų ir gamybos infrastruktūrą bei produktų asortimentą naujais didesnę pridėtinę vertę turinčiais raudonosios biotechnologijos produktais. Dėl galimybės veikti, esant švelnioms (fiziologinėms) sąlygoms ir išskirtinio selektyvumo, fermentai gali būti sėkmingai taikomi kosmetikos ir medicininių preparatų gamyboje.
Šiam darbui atlikti gautas finansavimas iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo. Tinkamos projekto išlaidos – iki 1 989 118,00 Lt., neįskaitant PVM, tame tarpe paramos suma – iki895 103,00 Lt., UAB „Biocentras“ skirs me mažiau nei 635 677, 00 Lt.
Projekto įgyvendinimas  prasidėjo  2013 m. spalio 31 d., užbaigti darbus planuojama iki 2015 m. rugsėjo  30 d. Projektas įgyvendinamas be partnerių.
Projektas vykdomas pagal veiksmų programą VP2 „Ekonomikos augimo veiksmų programa“ (prioritetas VP2-1 – „Ūkio konkurencingumo ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“, uždavinys VP2 – 1.3 – „Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“, įgyvendinimo priemonė – „Intelektas LT“).
Įgyvendinant projektą bus sukurta  proteolitinių fermentų biosintezės technologija, fermentų išgryninimo metodika, identifikuota veiklioji medžiaga ir atlikti tyrimai dėl jos stabilumo, o taip pat nustatyta kuriamų  produktų sudėtis ir atlikti iki klinikiniai ir klinikiniai tyrimai.
Išgryninta  kolagenazė bus naudojama kaip pagrindinė veiklioji  medžiaga lėtinių, sunkiai gyjančių žaizdų skirtingos etiologijos (pragulos, veninės ar diabeto sukeltos opos ir smarkūs nudegimai) gydymo preparatuose, selektyviam nekrozinių (negyvų) audinių  pašalinimui nepažeidžiant granuliacinio audinio. Preparato su kolagenaze naudojimas sudarytų galimybes negyvybingą audinį pašalinti ląstelių lygmenyje ir paskatintų žaizdų gijimą greičiau pereinant iš uždegimo į proliferacijos stadiją. Be to, kartu su negyvu audiniu lengviau pašalinamos ir bakterijos patekusios į žaizdą, taip sumažinama ir infekcijos rizika. O taip pat yra mažinama ir randų susidarymo tikimybė.
Išgrynintą kolagenazę numatoma naudoti kuriant naujo tipo ir visai kitokiu veikimo principu pagrįstus kosmetinius odos valiklius. Dėl selektivaus kolagenazės veikimo  tik į denatūruotą kolageną, bus švelniai nuvalytos tik pažeistos negyvos ląstelės, esančios stratum corneum odos sluoksnyje, nepažeidžiant giluminių odos sluoksnių.
Įgyvendinus projektą bus sukurti kosmetinės-farmacinės ir medicininės paskirties preparatų prototipai ir pagaminti eksperimentiniai  pavyzdžiai. Sukurtų preparatų gamybos pradžia  planuojama 4-5 metais po projekto įgyvendinimo.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas (VP2.1.3-ŪM-02-K-04-086 Intelektas LT priemonė)

Partneriai:

Projektas vykdomas be partnerių

Projekto pavadinimas:

„BIOCAP – Biologiškai aktyvių produktų mikrokapsuliavimo tyrimų centras“

Vykdymo terminas:

2012 – 2015

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Bendra projekto vertė: 1 407 325 Lt, t.t. iki 985 127 Lt iš fondo ir 422 198 Lt iš UAB „Biocentras“ lėšų.
Trumpas projekto idėjos pristatymas: Projekto vykdymo metu bus įrengtas biologiškai aktyvių produktų mikrokapsuliavimo tyrimų centras,  kuriame bus kuriamos biologiškai aktyvių preparatų technologijos bei naujos šiuo metu įmonės sukurtų ir vystomų eksperimentų naujų preparatų prototipų  komerciškai pritaikomos formos.

Struktūrinių fondų projektų viešinimas: UAB „Biocentras“ yra sukūręs visą eilę biologiškai aktyvių preparatų (BAP) ir jų prototipų. Tačiau net ir komercinių prototipų naudojimas susiduria su nepakankamu preparatų stabilumu ir dėl to ribotu efektyvumu. Įmonės mokslininkai šiuo metu turi paruoštą mikro-kapsuliavimo koncepciją, kurios įgyvendinimas leistų sukurti naujos kartos kontroliuojamos struktūros atrankaus laidumo, pageidaujamo elektrostatiškumo,  hidrofobiškumo arba hidrofiliškumo BAP. Pritaikius šią koncepciją taip pat būtų galima sukurti naują BAP imobilizacijos technologiją, kurią naudojant būtų įmanoma keisti kapsulių apvalkalo savybes.
Nors sukurtos koncepcijos gyvybingumas yra patvirtintas, tolesnių tyrimą vykdymą riboja tinkamos MTTP infrastruktūros nebuvimas. Įmonė ketina įrengti centrą, kuriame būtų kuriamos BAP imobilizacijos technologijos bei naujos šiuo metu įmonės sukurtų ir vystomų eksperimentinių BAP prototipų komerciškai pritaikomos formos.

Kadangi UAB „Biocentras“ turi ilgametę naujų technologijų ir produktų kūrimo patirtį, įkurtame MTTP centre sukurtos naujos žinios bus nesunkiai integruojamos į technologijas naujiems produktams bei turimų produktų naujoms formoms kurti, tame tarpe gyvų mikroorganizmų kapsuliavimu.  Sukūrus naujas kapsulių struktūras, planuojama kurti pramoninius procesus ir gaminti eksperimentinius bei gamybinius naujų kapsuliuotų biologiškai aktyvių produktų  prototipus.
Biologiškai aktyvių produktų mikrokapsuliavimo tyrimų centro įteigimui (sukurimui) gautas finansavimas iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo. Tinkamos projekto išlaidos –1 407 325,00 Lt., neįskaitant PVM, tame tarpe paramos suma – iki 985 127,00 Lt., UAB „Biocentras“ projekto įgyvendinimui skirs me mažiau nei 422 198, 00 Lt. Projekto vykdymas prasidėjo  2012 m. spalio 1 d., užbaigti darbus planuojama iki 2015 m. kovo 31 d.

Projektas vykdomas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumo ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“  įgyvendinimo VP2-1.3-ŪM-03-K priemonė  „Intelektas LT+“.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas (VP2.1.3-ŪM-03-K-03-044 Intelektas LT+ priemonė)

Partneriai:

Projektas vykdomas be partnerių

Projekto pavadinimas:

„ECOFUEL – Creation of ecological and competitive heat production technology based on biotechnological processes“

Vykdymo terminas:

2012 – 2014

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Total project value: 1 740 232 Lt, i.e. up to 1 104 555 Lt from the foundation and 635 677 Lt from the funds of JSC „Biocentras“.
Short introduction of project idea: To create a modern ecological and competitive heat production technology based on biotechnological methods, that allows to infinitesimally minimize harmful product exhaust emissions into the environment during combustion processes

Finansinę paramą teikianti institucija:

Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas (VP2.1.3-ŪM-02-K-03-079 Intelektas LT priemonė)

Partneriai:

Projekto pavadinimas:

„UNIDIGES – demostracinės pilotinės gamyklos gyvulių atliekų perdirbimui sukūrimas“

Vykdymo terminas:

2011 – 2014

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Bendra projekto vertė: 1 310 678 €.
Trumpas projekto idėjos pristatymas: Projekto metu sukurta demonstracinė pilotinė gyvulių atliekų perdirbimo gamykla, kurioje atliekos perdirbamos į trąšas.
Daugiau informacijos:http://www.unidiges.eu/en/category/proyecto/

Finansinę paramą teikianti institucija:

Life+ programa

Partneriai:

×

Cart

UAB „Biocentras“ mokslininkai sukūrė efektyvią pramoninių nuotekų valymo nuo naftos teršalų technologiją. Jos efektyvumas leidžia sumažinti nuotekose esančių suspenduotų medžiagų koncentraciją iki 25 mg/l ir naftos produktų iki 1 mg/l.

Mūsų nuotekų valymo įrenginiai yra įrengti daugiau nei 30 įmonių visoje Lietuvoje.

Užterštam gruntui valyti naudojami UAB „Biocentras“ sukurti biologiniai preparatai „Degradoilas“ ir „Emulvinas“ bei jais pagrįstos biologinio valymo technologijos. Gruntą valant biotechnologiniais būdais ir metodais išvengiama antrinio teršimo, o naftoje ir jos produktuose esantys angliavandeniliai suskaldomi iki ekologiškai neutralių ir aplinkai nekenksmingų junginių. Gruntas yra išvalomas iki leidžiamo užterštumo lygio.

Naftuoto grunto valymo greitis ir efektyvumas priklauso nuo įvairių veiksnių:

  • Naftos angliavandenilių sandaros;
  • Meteorologinių sąlygų;
  • Purenimo technologijos;
  • Veiksmų suderinamumo su užsakovu.

Biologiniu būdu (būtent bakteriniais preparatais) valant naftuotą gruntą betoninio pagrindo aikštelėse, likusiam sunkiųjų angliavandenilių kiekiui pasiekus 50 – 100 kg/t (priklausomai nuo pradinės sudėties), gruntas yra pervežamas valyti į grunto laukus. Juose jis yra išvalomas iki nustatytų LAND reikalavimų.