„Innovative Energy Solutions for Military Applications” (IESMA 2014)

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

Šių metų lapkričio 12-13 dienomis UAB Biocentras atstovai dalyvavo tarptautinėje parodoje Innovative Energy Solutions for Military Applications” (IESMA 2014), kurią organizavo NATO ir DELTA. Šios parodos pagrindinis tikslas – suteikti galimybę informacijos, geriausios praktikos, ir technologijų pažangos sklaidai, skatinant energijos vartojimo efektyvumą kariuomenėje. IESMA 2014 dalyvavo atstovai iš visos Europos.

UAB Biocentras atstovai pristatė įmonės mokslininkų sukurtą ir tobulinamą kosmetikos gaminių  rinkinį ARMY-BIOSOL. Šio rinkinio paskirtis odos pažeidimų (nušalimų, nudegimų nuo saulės ar liepsnos, pjautinių žaizdų) pirminė pagalba ir  priežiūra.

Parodos metu įmonės atstovai susilaukė nemažai dėmesio. Daugelis parodos dalyvių  juokaudami sakė, kad tokį rinkinį norėtų turėti ne tik darbo vietoje, bet ir namie, kaip skubios pagalbos rinkinį susižeidus. Taip pat parodos dalyviai nepagailėjo ir patarimų kaip būtų galima patobulinti ARMY-BIOSOL rinkinį.