Projektai

Biocentras dalyvauja įvairiuose moksliniuose projektuose

SORBENT-DEMO

Dirvožemio atkūrimo technologijos, skirtos dirvožemiui in situ valyti nuo sunkiųjų angliavandenilių mišinių, demonstravimas

Laikotarpis

2014 – 2016

Aprašymas

Bendra projekto vertė: 1 901 726 € , iki 1 072 000 € parama iš programos.

Sėkmingai įgyvendinus SORBENT projektą buvo sukurta nebrangi integruota angliavandeniliais užteršto dirvožemio valymo technologija, kurią taikant naudojami 3 atskiri komponentai: SORBENT sistema, SORBENT bakterinis preparatas ir fito-atkūrimas. Taigi, SORBENT-DEMO projekto tikslas yra atlikti šios SORBENT dirvožemio atkūrimo technologijos, skirtos dirvožemiui in situ valyti nuo sunkiųjų angliavandenilių mišinių, demonstravimą.


Projekto internetinis puslapis: http://sorbent.lt/

Finansinę paramą teikianti institucija: Europos Sąjungos 7-oji bendroji programa, dotacijos sutartis nr. 605607

KOLAGENT

Kolagenaziniu aktyvumu pasižyminčių veikliųjų medžiagų išskyrimas iš Streptomyces flavus 197 ir jų aktyvumo tyrimai

Laikotarpis

2013 – 2015

Aprašymas

Bendra projekto vertė: 1 989 118 Lt, t.t. iki 895 103 Lt iš fondo ir ne mažiau nei 1 094 015 Lt iš „Biocentras“ lėšų.

Atlikti mokslinius tyrimus, siekiant paruošti unikaliomis savybėmis pasižymintį proteolitinių fermentų kompleksą naudojimui naujoviškuose medicininiuose prietaisuose ir kosmetikos gaminiuose.

Struktūrinių fondų projektų viešinimas: 2012 m. „Biocentras“ mokslininkai pabaigė kurti naujo biologinio produkto (proteolitinių fermentų komplekso) prototipą . Šis fermentų kompleksas pasižymi proteolitiniu , peptitaziniu , elastaziniu bei pagrindiniu – kolagenaziniu aktyvumais.

Išanalizavus dabartinę padėtį biotechnologijų rinkoje ir įvertinus savo galimybės, „Biocentras“ nusprendė praplėsti savo turimą tyrimų ir gamybos infrastruktūrą bei produktų asortimentą naujais didesnę pridėtinę vertę turinčiais raudonosios biotechnologijos produktais. Dėl galimybės veikti, esant švelnioms (fiziologinėms) sąlygoms ir išskirtinio selektyvumo, fermentai gali būti sėkmingai taikomi kosmetikos ir medicininių preparatų gamyboje.

Šiam darbui atlikti gautas finansavimas iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo. Tinkamos projekto išlaidos – iki 1 989 118,00 Lt., neįskaitant PVM, tame tarpe paramos suma – iki895 103,00 Lt., UAB „Biocentras“ skirs me mažiau nei 635 677, 00 Lt.

Projekto įgyvendinimas prasidėjo 2013 m. spalio 31 d., užbaigti darbus planuojama iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Projektas įgyvendinamas be partnerių.

Projektas vykdomas pagal veiksmų programą VP2 „Ekonomikos augimo veiksmų programa“ (prioritetas VP2-1 – „Ūkio konkurencingumo ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“, uždavinys VP2 – 1.3 – „Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“, įgyvendinimo priemonė – „Intelektas LT“).

Įgyvendinant projektą bus sukurta proteolitinių fermentų biosintezės technologija, fermentų išgryninimo metodika, identifikuota veiklioji medžiaga ir atlikti tyrimai dėl jos stabilumo, o taip pat nustatyta kuriamų produktų sudėtis ir atlikti iki klinikiniai ir klinikiniai tyrimai.

Išgryninta kolagenazė bus naudojama kaip pagrindinė veiklioji medžiaga lėtinių, sunkiai gyjančių žaizdų skirtingos etiologijos (pragulos, veninės ar diabeto sukeltos opos ir smarkūs nudegimai) gydymo preparatuose, selektyviam nekrozinių (negyvų) audinių pašalinimui nepažeidžiant granuliacinio audinio. Preparato su kolagenaze naudojimas sudarytų galimybes negyvybingą audinį pašalinti ląstelių lygmenyje ir paskatintų žaizdų gijimą greičiau pereinant iš uždegimo į proliferacijos stadiją. Be to, kartu su negyvu audiniu lengviau pašalinamos ir bakterijos patekusios į žaizdą, taip sumažinama ir infekcijos rizika. O taip pat yra mažinama ir randų susidarymo tikimybė.

Išgrynintą kolagenazę numatoma naudoti kuriant naujo tipo ir visai kitokiu veikimo principu pagrįstus kosmetinius odos valiklius. Dėl selektivaus kolagenazės veikimo tik į denatūruotą kolageną, bus švelniai nuvalytos tik pažeistos negyvos ląstelės, esančios stratum corneum odos sluoksnyje, nepažeidžiant giluminių odos sluoksnių.

Įgyvendinus projektą bus sukurti kosmetinės-farmacinės ir medicininės paskirties preparatų prototipai ir pagaminti eksperimentiniai pavyzdžiai. Sukurtų preparatų gamybos pradžia planuojama 4-5 metais po projekto įgyvendinimo.

Finansinę paramą teikianti institucija: Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas (VP2.1.3-ŪM-02-K-04-086 Intelektas LT priemonė)

Projektas vykdomas be partnerių

BIOCAP

Biologiškai aktyvių produktų mikrokapsuliavimo tyrimų centras

Laikotarpis

2012 – 2015

Aprašymas

Bendra projekto vertė: 1 407 325 Lt, t.t. iki 985 127 Lt iš fondo ir 422 198 Lt iš „Biocentras“ lėšų.

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Projekto vykdymo metu bus įrengtas biologiškai aktyvių produktų mikrokapsuliavimo tyrimų centras, kuriame bus kuriamos biologiškai aktyvių preparatų technologijos bei naujos šiuo metu įmonės sukurtų ir vystomų eksperimentų naujų preparatų prototipų komerciškai pritaikomos formos.

Struktūrinių fondų projektų viešinimas:

„Biocentras“ yra sukūręs visą eilę biologiškai aktyvių preparatų (BAP) ir jų prototipų. Tačiau net ir komercinių prototipų naudojimas susiduria su nepakankamu preparatų stabilumu ir dėl to ribotu efektyvumu. Įmonės mokslininkai šiuo metu turi paruoštą mikro-kapsuliavimo koncepciją, kurios įgyvendinimas leistų sukurti naujos kartos kontroliuojamos struktūros atrankaus laidumo, pageidaujamo elektrostatiškumo, hidrofobiškumo arba hidrofiliškumo BAP. Pritaikius šią koncepciją taip pat būtų galima sukurti naują BAP imobilizacijos technologiją, kurią naudojant būtų įmanoma keisti kapsulių apvalkalo savybes.

Nors sukurtos koncepcijos gyvybingumas yra patvirtintas, tolesnių tyrimą vykdymą riboja tinkamos MTTP infrastruktūros nebuvimas. Įmonė ketina įrengti centrą, kuriame būtų kuriamos BAP imobilizacijos technologijos bei naujos šiuo metu įmonės sukurtų ir vystomų eksperimentinių BAP prototipų komerciškai pritaikomos formos.

Kadangi „Biocentras“ turi ilgametę naujų technologijų ir produktų kūrimo patirtį, įkurtame MTTP centre sukurtos naujos žinios bus nesunkiai integruojamos į technologijas naujiems produktams bei turimų produktų naujoms formoms kurti, tame tarpe gyvų mikroorganizmų kapsuliavimu. Sukūrus naujas kapsulių struktūras, planuojama kurti pramoninius procesus ir gaminti eksperimentinius bei gamybinius naujų kapsuliuotų biologiškai aktyvių produktų prototipus.

Biologiškai aktyvių produktų mikrokapsuliavimo tyrimų centro įteigimui (sukurimui) gautas finansavimas iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo. Tinkamos projekto išlaidos –1 407 325,00 Lt., neįskaitant PVM, tame tarpe paramos suma – iki 985 127,00 Lt., UAB „Biocentras“ projekto įgyvendinimui skirs me mažiau nei 422 198, 00 Lt. Projekto vykdymas prasidėjo 2012 m. spalio 1 d., užbaigti darbus planuojama iki 2015 m. kovo 31 d.

Projektas vykdomas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumo ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.3-ŪM-03-K priemonė „Intelektas LT+“.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas (VP2.1.3-ŪM-03-K-03-044 Intelektas LT+ priemonė)

Projektas vykdomas be partnerių

ECOFUEL

Creation of ecological and competitive heat production technology based on biotechnological processes

Laikotarpis

2012 – 2014

Aprašymas

Total project value: 1 740 232 Lt, i.e. up to 1 104 555 Lt from the foundation and 635 677 Lt from the funds of „Biocentras“ UAB.

Short introduction of project idea:

To create a modern ecological and competitive heat production technology based on biotechnological methods, that allows to infinitesimally minimize harmful product exhaust emissions into the environment during combustion processes.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas (VP2.1.3-ŪM-02-K-03-079 Intelektas LT priemonė)

UNIDIGES

Demostracinės pilotinės gamyklos gyvulių atliekų perdirbimui sukūrimas

Laikotarpis

2011 – 2014

Aprašymas

Bendra projekto vertė: 1 310 678 €.

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Projekto metu sukurta demonstracinė pilotinė gyvulių atliekų perdirbimo gamykla, kurioje atliekos perdirbamos į trąšas.

Daugiau informacijos: http://www.unidiges.eu/en/category/proyecto/

Finansinę paramą teikianti institucija: Life+ programa