Naftos teršalų šalinimas

„Biocentras“ sukūrė nafta ir jos produktais užteršto grunto ir vandens valymo technologijas.
Įmonė turi sukaupusi didelį mikroorganizmų banką (keli šimtai kamienų), kuris yra naudojamas skirtingiems pramoniniams tikslams bei naujų biologinių preparatų gamyboje.

Mes aplikosaugoje

Kompleksinės aplinkos valymo technologijos privalumai

Grunto ir vandens valymas avarijos vietoje (in situ)​

Valymo darbams avarijų vietose naudojamas biologinis valymas efektyviausias balandžio – spalio mėnesiais, o nuo lapkričio iki kovo mėnesio nafta ir jos produktais užterštas gruntas šalinamas jį išvežant iš avarijos vietos arba izoliuojant vietoje.

Naftos teršalai iš aplinkos valomi vadovaujantis LAND9-2009 reikalavimais:

 • ištiriama taršos vieta;
 • atliekama užteršto grunto arba vandens laboratorinė analizė;
 • taršos vieta valoma mechaninėmis priemonėmis ir sorbentais;
 • pagaminamas ir paruošiamas naudojimui preparatas „Degradoilas“;
 • užteršta teritorija apdorojama (purškiama) paruoštu tirpalu;
  prižiūrimas ir kontroliuojamas naftos teršalų degradavimo procesas – drėkinamas bei purenamas gruntas.

Užterštos vietos valymo trukmė gali tęstis nuo 20 parų iki 18 mėnesių. Užterštai aplinkai valyti naudojama savaeigė technika, aprūpinta cisternomis, siurbliais bei purškimo įrenginiais.

Grunto valymas aikštelėse, cechuose (ex situ)

Naftos gavybos ir perdirbimo technologinio proceso metu užterštas gruntas ir vanduo gali būti valomas stacionariose aikštelėse ir cechuose.  Šiuo atveju užterštas gruntas iš užteršimo vietos gabenamas į aikštelę kaupimui, sandėliavimui, apdorojimui ir išvalymui.

Užterštam gruntui valyti naudojami UAB „Biocentras“ sukurti biologiniai preparatai „Degradoilas“ ir „Emulvinas“ bei jais pagrįstos biologinio valymo technologijos. Gruntą valant biotechnologiniais būdais ir metodais išvengiama antrinio teršimo, o naftoje ir jos produktuose esantys angliavandeniliai suskaldomi iki ekologiškai neutralių ir aplinkai nekenksmingų junginių. Gruntas yra išvalomas iki leidžiamo užterštumo lygio.

Naftuoto grunto valymo greitis ir efektyvumas priklauso nuo įvairių veiksnių:

 • Naftos angliavandenilių sandaros;
 • Meteorologinių sąlygų;
 • Purenimo technologijos;
 • Veiksmų suderinamumo su užsakovu.

Biologiniu būdu (būtent bakteriniais preparatais) valant naftuotą gruntą betoninio pagrindo aikštelėse, likusiam sunkiųjų angliavandenilių kiekiui pasiekus 50 – 100 kg/t (priklausomai nuo pradinės sudėties), gruntas yra pervežamas valyti į grunto laukus. Juose jis yra išvalomas iki nustatytų LAND reikalavimų.

Naftos teršalų valymas nuotėkų valymo įrenginiuose

„Biocentras“ mokslininkai sukūrė efektyvią pramoninių nuotekų valymo nuo naftos teršalų technologiją. Jos efektyvumas leidžia sumažinti nuotekose esančių suspenduotų medžiagų koncentraciją iki 25 mg/l ir naftos produktų iki 1 mg/l.

Mūsų nuotekų valymo įrenginiai yra įrengti daugiau nei 30 įmonių visoje Lietuvoje.

Užterštam gruntui valyti naudojami UAB „Biocentras“ sukurti biologiniai preparatai „Degradoilas“ ir „Emulvinas“ bei jais pagrįstos biologinio valymo technologijos. Gruntą valant biotechnologiniais būdais ir metodais išvengiama antrinio teršimo, o naftoje ir jos produktuose esantys angliavandeniliai suskaldomi iki ekologiškai neutralių ir aplinkai nekenksmingų junginių. Gruntas yra išvalomas iki leidžiamo užterštumo lygio.

Naftuoto grunto valymo greitis ir efektyvumas priklauso nuo įvairių veiksnių:

 • Naftos angliavandenilių sandaros;
 • Meteorologinių sąlygų;
 • Purenimo technologijos;
 • Veiksmų suderinamumo su užsakovu.

Biologiniu būdu (būtent bakteriniais preparatais) valant naftuotą gruntą betoninio pagrindo aikštelėse, likusiam sunkiųjų angliavandenilių kiekiui pasiekus 50 – 100 kg/t (priklausomai nuo pradinės sudėties), gruntas yra pervežamas valyti į grunto laukus. Juose jis yra išvalomas iki nustatytų LAND reikalavimų.