Projekto pavadinimas:

ImunoM – Organizmo imunomoduliavimo ir piktybinių ląstelių dauginimosi stabdymo technologija, pagrįsta molekulių manipuliavimu S. cerevisiae preparatais

Vykdymo terminas:

2017 – 2019 m

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Bendra projekto vertė: 724 029,14 Eur (be PVM). Projekto įgyvendinimui UAB „Biocentras“ su partneriu UAB ,,Biotechnologinė platforma“ skiria ne mažiau nei 379 738,09 Eur nuosavų lėšų. Projekto įgyvendinimui skiriama iki 344 291,05 Eur (be PVM) Europos Sąjungos lėšų.

Trumpas projekto idėjos pristatymas: Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti du produktus, kurie šiuo metu neturi analogų pasaulio rinkose: telomerazės fermentą slopinančio ir piktybinių ląstelių augimą stabdančio preparato prototipą (ImunoM-T) ir adjuvanto, skatinančio organizmo imunizaciją antigenais ir (arba) vakcinomis, prototipą (ImunoM-A) bei vieną produktą, kuris yra naujas rinkos lygmenyje – tai preparatas, skirtas imuninės sistemos stimuliavimui bei organizmo priešinfekcinės funkcijos skatinimui (ImunoM-S). Trumpas šių produktų pristatymas:

  • ImunoM-T– fermentą telomerazę slopinančio ir piktybinių ląstelių augimą stabdančio preparato prototipas. Preparato veiklioji medžiaga – skirtingo molekulinio svorio Scerevisiae polisacharidų komplekso frakcijos, pagamintos pagal patentą WO2015159134 A1.
  • ImunoM-A– adjuvanto, skatinančio organizmo imunizaciją antigenais/vakcinomis, prototipas. Preparato veiklioji medžiaga – skirtingo dydžio S. cerevisiae polisacharidų molekulių kompleksas.
  • ImunoM-S– imuninę sistemą moduliuojančio ir priešinfekcines funkcijas skatinančio preparato prototipas. Preparato veiklioji medžiaga – skirtingo molekulinio dydžio S. cerevisiae polisacharidų komplekso frakcijos, pagamintos pagal patentą WO2015159134 A1.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo investicijų veiksmų programos 1 prioriteto “Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K “Intelektas. Bendri verslo ir mokslo projektai”.

Partneriai:

Projektas vykdomas be partnerių

Projekto pavadinimas:

US4GREENCHEM – Combined Ultrasonic and Enzyme treatment of Lignocellulosic Feedstock as Substrate for Sugar Based Biotechnological Applications

Vykdymo terminas:

2015 – 2019

Total project value: 3 803 925€. , EU contribution:  3 457 602,5 €.

Short introduction of project idea: US4GREENCHEM aims to design a biorefinery concept for the complete valorization of lignocellulosic biomass that is energy- and cost- efficient and based solely on green technologies. The concept combines mechanical pretreatment of the substrate with the aid of ultrasound to overcome its recalcitrance and disrupt inhibitors with mild CO2 hemicellulose degradation and with the enzymatic recovery of sugars and technologies for the valorization of the byproducts released in the process.

Project website:

http://www.us4greenchem.eu/

Finansinę paramą teikianti institucija:

Europos Sąjungos HORIZON 2020 programa, dotacijos sutartis nr. 669055

Projekto pavadinimas:

„LIFE-PURIWAT – Naujas demonstracinis bandomasis įrenginys skirtas nuotekoms valyti nuo riebalų ir angliavandenilių“

Vykdymo terminas:

2013 – 2017

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Bendra projekto vertė: 1 238 408 €, iki  499 175  €  parama iš programos.

Trumpas projekto idėjos pristatymas: Sukurti demonstracinį 5000 dm3/h našumo valymo įrenginį,  kuris iš nuotekų galės pašalinti nuo 97% iki 99%  angliavandenilių ir riebalų.
Projekto internetinis puslapis:http://puriwat-life.es/en/home.html

Finansinę paramą teikianti institucija:

Life programa, projektas LIFE12 ENV/ES/000684

Partneriai:

Projekto pavadinimas:

„SORBENT-DEMO – Dirvožemio atkūrimo technologijos, skirtos dirvožemiui in situ valyti nuo sunkiųjų angliavandenilių mišinių, demonstravimas“

Vykdymo terminas:

2014 – 2016

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Bendra projekto vertė: 1 901 726 € , iki  1 072 000 €  parama iš programos.

Trumpas projekto idėjos pristatymas: Sėkmingai įgyvendinus  SORBENT projektą buvo sukurta nebrangi integruota angliavandeniliais užteršto dirvožemio valymo technologija, kurią taikant naudojami 3 atskiri komponentai: SORBENT sistema, SORBENT bakterinis preparatas ir fito-atkūrimas. Taigi, SORBENT-DEMO projekto tikslas yra atlikti šios SORBENT dirvožemio atkūrimo technologijos, skirtos dirvožemiui in situ valyti nuo sunkiųjų angliavandenilių mišinių, demonstravimą.
Projekto internetinis puslapis:http://sorbent.lt/

Finansinę paramą teikianti institucija:

Europos Sąjungos 7-oji bendroji programa, dotacijos sutartis nr. 605607

Partneriai:

Projekto pavadinimas:

„KOLAGENT – Kolagenaziniu aktyvumu pasižyminčių veikliųjų medžiagų išskyrimas iš Streptomyces flavus 197 ir jų aktyvumo tyrimai“

Vykdymo terminas:

2013 – 2015

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Bendra projekto vertė: 1 989 118 Lt, t.t. iki 895 103 Lt iš fondo ir ne mažiau nei 1 094 015 Lt iš UAB „Biocentras“ lėšų.
Trumpas projekto idėjos pristatymas: Atlikti mokslinius tyrimus, siekiant paruošti unikaliomis savybėmis pasižymintį proteolitinių fermentų kompleksą naudojimui naujoviškuose medicininiuose prietaisuose ir kosmetikos gaminiuose.

Struktūrinių fondų projektų viešinimas: 2012 m. UAB „Biocentras“ mokslininkai pabaigė kurti naujo biologinio produkto (proteolitinių fermentų komplekso) prototipą . Šis fermentų kompleksas  pasižymi proteolitiniu , peptitaziniu , elastaziniu  bei pagrindiniu – kolagenaziniu aktyvumais.
Išanalizavus dabartinę padėtį biotechnologijų rinkoje ir įvertinus savo galimybės, UAB „Biocentras“ nusprendė praplėsti savo turimą tyrimų ir gamybos infrastruktūrą bei produktų asortimentą naujais didesnę pridėtinę vertę turinčiais raudonosios biotechnologijos produktais. Dėl galimybės veikti, esant švelnioms (fiziologinėms) sąlygoms ir išskirtinio selektyvumo, fermentai gali būti sėkmingai taikomi kosmetikos ir medicininių preparatų gamyboje.
Šiam darbui atlikti gautas finansavimas iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo. Tinkamos projekto išlaidos – iki 1 989 118,00 Lt., neįskaitant PVM, tame tarpe paramos suma – iki895 103,00 Lt., UAB „Biocentras“ skirs me mažiau nei 635 677, 00 Lt.
Projekto įgyvendinimas  prasidėjo  2013 m. spalio 31 d., užbaigti darbus planuojama iki 2015 m. rugsėjo  30 d. Projektas įgyvendinamas be partnerių.
Projektas vykdomas pagal veiksmų programą VP2 „Ekonomikos augimo veiksmų programa“ (prioritetas VP2-1 – „Ūkio konkurencingumo ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“, uždavinys VP2 – 1.3 – „Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“, įgyvendinimo priemonė – „Intelektas LT“).
Įgyvendinant projektą bus sukurta  proteolitinių fermentų biosintezės technologija, fermentų išgryninimo metodika, identifikuota veiklioji medžiaga ir atlikti tyrimai dėl jos stabilumo, o taip pat nustatyta kuriamų  produktų sudėtis ir atlikti iki klinikiniai ir klinikiniai tyrimai.
Išgryninta  kolagenazė bus naudojama kaip pagrindinė veiklioji  medžiaga lėtinių, sunkiai gyjančių žaizdų skirtingos etiologijos (pragulos, veninės ar diabeto sukeltos opos ir smarkūs nudegimai) gydymo preparatuose, selektyviam nekrozinių (negyvų) audinių  pašalinimui nepažeidžiant granuliacinio audinio. Preparato su kolagenaze naudojimas sudarytų galimybes negyvybingą audinį pašalinti ląstelių lygmenyje ir paskatintų žaizdų gijimą greičiau pereinant iš uždegimo į proliferacijos stadiją. Be to, kartu su negyvu audiniu lengviau pašalinamos ir bakterijos patekusios į žaizdą, taip sumažinama ir infekcijos rizika. O taip pat yra mažinama ir randų susidarymo tikimybė.
Išgrynintą kolagenazę numatoma naudoti kuriant naujo tipo ir visai kitokiu veikimo principu pagrįstus kosmetinius odos valiklius. Dėl selektivaus kolagenazės veikimo  tik į denatūruotą kolageną, bus švelniai nuvalytos tik pažeistos negyvos ląstelės, esančios stratum corneum odos sluoksnyje, nepažeidžiant giluminių odos sluoksnių.
Įgyvendinus projektą bus sukurti kosmetinės-farmacinės ir medicininės paskirties preparatų prototipai ir pagaminti eksperimentiniai  pavyzdžiai. Sukurtų preparatų gamybos pradžia  planuojama 4-5 metais po projekto įgyvendinimo.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas (VP2.1.3-ŪM-02-K-04-086 Intelektas LT priemonė)

Partneriai:

Projektas vykdomas be partnerių

Projekto pavadinimas:

„BIOCAP – Biologiškai aktyvių produktų mikrokapsuliavimo tyrimų centras“

Vykdymo terminas:

2012 – 2015

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Bendra projekto vertė: 1 407 325 Lt, t.t. iki 985 127 Lt iš fondo ir 422 198 Lt iš UAB „Biocentras“ lėšų.
Trumpas projekto idėjos pristatymas: Projekto vykdymo metu bus įrengtas biologiškai aktyvių produktų mikrokapsuliavimo tyrimų centras,  kuriame bus kuriamos biologiškai aktyvių preparatų technologijos bei naujos šiuo metu įmonės sukurtų ir vystomų eksperimentų naujų preparatų prototipų  komerciškai pritaikomos formos.

Struktūrinių fondų projektų viešinimas: UAB „Biocentras“ yra sukūręs visą eilę biologiškai aktyvių preparatų (BAP) ir jų prototipų. Tačiau net ir komercinių prototipų naudojimas susiduria su nepakankamu preparatų stabilumu ir dėl to ribotu efektyvumu. Įmonės mokslininkai šiuo metu turi paruoštą mikro-kapsuliavimo koncepciją, kurios įgyvendinimas leistų sukurti naujos kartos kontroliuojamos struktūros atrankaus laidumo, pageidaujamo elektrostatiškumo,  hidrofobiškumo arba hidrofiliškumo BAP. Pritaikius šią koncepciją taip pat būtų galima sukurti naują BAP imobilizacijos technologiją, kurią naudojant būtų įmanoma keisti kapsulių apvalkalo savybes.
Nors sukurtos koncepcijos gyvybingumas yra patvirtintas, tolesnių tyrimą vykdymą riboja tinkamos MTTP infrastruktūros nebuvimas. Įmonė ketina įrengti centrą, kuriame būtų kuriamos BAP imobilizacijos technologijos bei naujos šiuo metu įmonės sukurtų ir vystomų eksperimentinių BAP prototipų komerciškai pritaikomos formos.

Kadangi UAB „Biocentras“ turi ilgametę naujų technologijų ir produktų kūrimo patirtį, įkurtame MTTP centre sukurtos naujos žinios bus nesunkiai integruojamos į technologijas naujiems produktams bei turimų produktų naujoms formoms kurti, tame tarpe gyvų mikroorganizmų kapsuliavimu.  Sukūrus naujas kapsulių struktūras, planuojama kurti pramoninius procesus ir gaminti eksperimentinius bei gamybinius naujų kapsuliuotų biologiškai aktyvių produktų  prototipus.
Biologiškai aktyvių produktų mikrokapsuliavimo tyrimų centro įteigimui (sukurimui) gautas finansavimas iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo. Tinkamos projekto išlaidos –1 407 325,00 Lt., neįskaitant PVM, tame tarpe paramos suma – iki 985 127,00 Lt., UAB „Biocentras“ projekto įgyvendinimui skirs me mažiau nei 422 198, 00 Lt. Projekto vykdymas prasidėjo  2012 m. spalio 1 d., užbaigti darbus planuojama iki 2015 m. kovo 31 d.

Projektas vykdomas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumo ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“  įgyvendinimo VP2-1.3-ŪM-03-K priemonė  „Intelektas LT+“.

Finansinę paramą teikianti institucija:

Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas (VP2.1.3-ŪM-03-K-03-044 Intelektas LT+ priemonė)

Partneriai:

Projektas vykdomas be partnerių

Projekto pavadinimas:

„ECOFUEL – Creation of ecological and competitive heat production technology based on biotechnological processes“

Vykdymo terminas:

2012 – 2014

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Total project value: 1 740 232 Lt, i.e. up to 1 104 555 Lt from the foundation and 635 677 Lt from the funds of JSC „Biocentras“.
Short introduction of project idea: To create a modern ecological and competitive heat production technology based on biotechnological methods, that allows to infinitesimally minimize harmful product exhaust emissions into the environment during combustion processes

Finansinę paramą teikianti institucija:

Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas (VP2.1.3-ŪM-02-K-03-079 Intelektas LT priemonė)

Partneriai:

Projekto pavadinimas:

„UNIDIGES – demostracinės pilotinės gamyklos gyvulių atliekų perdirbimui sukūrimas“

Vykdymo terminas:

2011 – 2014

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Bendra projekto vertė: 1 310 678 €.
Trumpas projekto idėjos pristatymas: Projekto metu sukurta demonstracinė pilotinė gyvulių atliekų perdirbimo gamykla, kurioje atliekos perdirbamos į trąšas.
Daugiau informacijos:http://www.unidiges.eu/en/category/proyecto/

Finansinę paramą teikianti institucija:

Life+ programa

Partneriai:

Straipsniai leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės Thompson ISI Web of Science sąrašą

 

Aikaitė-Stanaitienė, J.; Grigiškis, S.; Levišauskas, D.; Čipinytė, V.; Baškys, E. V.; Kačkytė, V. 2010. Development of fatty waste composting technology using bacterial preparation with lipolytic activity, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 18(4): 296–305. ISSN 1648-6897.

Javmen A, Grigiškis S, Rudenkov M, Mauricas M (2013). Purification and Partial Characterization of a Novel β-1,3-Endoglucanase from Streptomyces rutgersensis. Prot 32:411–417; DOI 10.1007/s10930-013-9500-7. ISSN 1572-3887

Javmen A, Grigiškis S, Rudenkov M, Pelišauskaitė E (2013). Saccharomicies cerevisiae yeast growth conditions optimisation using RSM methodology for the production of  beta-glucan. Minerva Biotech 25: 227-234.

Javmen, A.: Nemeikaitė-Čenienė, A.: Grigiškis, S.: Jonauskienė, I.: Rudenkov, M.: Kačanauskas, D.: Mauricas, M., 2015. S. cerevisiae β-glucan reduced viability of mouse hepatoma cells in vitro. Turkish Journal of Biology.(39), ISSN 1300-0152

Javmen, A.: Nemeikaitė-Čenienė, Bratchikov, M.: Grigiškis, S.:, Grygas, F.: Jonauskienė, I.: Zabulytė, D.: Mauricas, M., 2015. Β-glucan from Saccharomyces cerevisiae Induces IFN-ϒ Production In Vivo in BALB/c Mice. In Vivo. (29), 359-364. ISSN:0258-851X.

Kačkytė, V.; Grigiškis, S.; Paliulis, D.; Aikaitė-Stanaitienė, J. 2011. Usage of plants for fat polluted soil treatment, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. 19(4):316-325.  ISSN 1648-6897.

Levišauskas, D.; Galvanauskas, V.; Čipinytė, V.; Grigiškis, S. 2009. Optimization of fed-rate in fed-batch culture Enterobacter aerogenes 17 E13 for maximization of biomass productivity, Information Technology and Control 38(2): 102–107. ISSN 1392-124X.

Levišauskas, D.; Galvanauskas, V.; Žunda, G.; Grigiškis, S. 2004a. Model-based optimization of biosurfactants production in fed-batch culture Azotobacter vinelandii,  Biotechnology Letters 26(14): 1141–1146. ISSN 0141-5492.

Matikevičienė, V.; Grigiškis, S.; Levišauskas, D.; Kinderytė, O.; Baškys, E. 2012. Technology for Treatment of Lipid-Rich Wastewater and Pipelines Clogged by Lipids Using Bacterial Preparation,  Journal of Environmental Engineering and Landscape Management (in press). ISSN 1648-6897.

 

Straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės Thomson ISI Proceedings sąrašą

 

Asadauskas, S.; Griguceviciene, A.; Moroz, J.; Grigiskis, S.; Tvaska, B. 2009. Volatility and oxidative degradation of biotechnologically synthesized esters for utilization as plasticizers, in Polymer Chemistry and Technology: Proceedings of Scientific Conference Chemistry and Chemical Technology (22 April 2009, Kaunas, Lithuania), Kaunas: Technologija, 6–10. ISSN 2029-2457.

Grigiškis, S.; Cipinyte, V. 1998. Implications of selected bacterial strains for contamination of oil pollutants in soil and water in Environmental Contamination and Remediation Practices at Former and Present Military Bases. Series 2: Environmental security (12–17 October 1997, Vilnius, Lithuania), Vol. 48. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 277–281. ISBN 0-7923-5247-5.

 

Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse, kurių sąrašą sudarė Lietuvos mokslo taryba

 

Aikaitė J., Gylienė O., Šalkauskas M., 2001. Sorption of complexed and uncomplexed Cu(II), Ni(II) and Zn(II) ions by peat, Chemija, 12, Nr. 3, 183-188. ISSN 0235-7216

Čipinytė, V.; Grigiškis, S. 2000a. Naftą skaidančių mikroorganizmų atranka, Cheminė technologija 2(15): 65-69. ISSN 1392-1231.

Čipinytė, V.; Grigiškis, S.; Baškys, E. 2009. Selection of fat-degrading microorganisms for the treatment of lipids contaminated environment, Biologija 55(3–4): 84–92. ISSN 1392-0146.

Čipinytė, V.; Grigiškis, S.; Špokienė, A.; Baškys, E. V.; Vilutis, K. 1995. Žemos temperatūros įtaka naftos mikrobiologinio degradavimo procesui, Cheminė technologija 1: 69–73. ISSN 1392-1231.

Fatajeva E., Gailiūtė I, Paliulis D., Grigiškis S. 2014.  The use of Acinetobacter sp. for oil hydrocarbon degradation in saline waters. Biologija.Vol. 60. No. 3. P. 126–133. ISSN 1392-0146

Gailiūtė I., Račkauskienė G., Grigiškis S. 2014.  Changes in crude oil hydrocarbon composition during biodegradation by Arthrobacter sp. M1 and Acinetobacter sp. Pr82 in selected optimal conditions. Biologija. 2014. Vol. 60. No. 3. P. 134–141. ISSN 1392-0146

Gailiūtė I., Kavaliauskė M., Aikaitė – Stanaitienė M., 2011. Changes in total oil hydrocarbon composition during degradation with sorbent bacterial preparation. Biologija. 2011. Vol. 57. No. 2. P. 70–77.  ISSN: 1392-0146

Gylienė O., Aikaitė J., Šalkauskas M. Rückgewinnung von EDTA aus wässrigen Lösungen in Form von schwerlöslichem Cu2EDTA•4H2O, Galvanotechnik, 2001, 92, Nr. 8, 2222-2225.

Gylienė O., Aikaitė J. Formation of Binuclear EDTA and Cu(II) Complexes in Aqueous solutions. Polish Journal of Chemistry, 2003, vol. 77(1), p. 99-104.

Гилене О., Айкайте И., Нивинскене О. Осаждение ЭДТА из комплексных растворов тяжелых металлов и его регенерирование. Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2004, № 4, с. 54-56.

Gylienė O., Aikaitė J., Nivinskienė O. Recycling of Ni(II)-citrate complexes using precipitation in alkaline solutions. Journal of Hazardous Materials, Volume 109, Issues 1-3, 18 June 2004, Pages 105-111.

Gylienė O., Aikaitė J., Tarozaitė R., Dolgov I.A. Regeneration and decontamination of a nickel citrate complex in spent electroless plating solutions. Transactions of the Institute of Metal Finishing, 2004, vol. 82, Nos 1-2, p.33-37. ISSN 0020-2967

Gylienė O., Aikaitė J., Nivinskienė O. Recovery of EDTA from complex solutions using Cu(II) as precipitant and Cu(II) subsequent removal by electrolysis. Journal of Hazardous Materials. 2004; vol.116, Issue 1-2, p. 119-124.

Grigishkis, S.; Chipinyte, V.; Telysheva, G.; Bashkys, E. 2002. Degradation of crude oil and fuel oil (mazut) in soil by Arthrobacter strains and their association, Latvian Journal of Chemistry 3: 295–302.  ISSN 0868-8249.

Grigiškis, S.; Čipinytė, V.; Levišauskas, D.; Baškys, E. V. 2005. Optimization of the Arthrobacter sp. cultures for degradation of the oil hydrocarbons, Latvian Journal of Chemistry 1: 263–271. ISSN 0868-8249.

Grigiškis, S., Samsonenko, J.; Baškys, E. V.; Čipinytė, V.; J., Tely­sheva, G.; Dizhbite, T.; Jashina, L. 2010. Immobilization of lipase from Enterobacter aerogenes E13 on modified lignins to obtain a novel biocatalyst, Cheminė technologija 54(1): 47–55. ISSN 1392-1231.

Javmen A, Grigiškis  S, Gliebutė R (2012). β-glucan extraction from Saccharomyces cerevisiae yeast using Actinomyces rutgersensis 88 yeast lyzing enzymatic complex. Biol 58: 51-59. 1392-0146

Juciūnas, A.; Grigiškis, S.; Baškys, E. 2011. Immobilization of Enterobacter aerogenes E13 strain culture medium, distinguished by its lipase activity, in the ethylcellulose microcapsules, Biologija 57(1): 26–32.  ISSN 1392-0146.

Juciūnas, A.; Grigiškis, S.; Butkutė, M.; Pėstininkė, V. 2011. The technology of water separation and purification after anaerobic digestion of liquid manure, and biofertilizer production from organic sludge, Biologija. Vol. 57. No. 2. P. 78–84, ISSN: 1392-0146

Levišauskas, D.; Tekorius, T.; Čipinytė, V.; Grigiškis, S. 2004b. Experimental optimization of nutrient media for cultivation of Arthrobacter bacteria, Latvian Journal of Chemistry 1: 75–80. ISSN 0868-8249.

Neiberte B., Zakis G., Čipinite V., Grigiškis S. Aminolignins – active sorbents for heavy metal ions from waste waters. Latvian Journal of Chemistry 1 (2001) 68 – 70. ISSN 0868-8249.

Slapšytė G., Aikaitė J. Genotoxic activity of pesticides chlordane, endosulfan, allethrin and fenvalerate in the Drosophila melanogaster wing spot test. Biologija, 2000, Nr.3 – P.48-50. ISSN 1392-0146

 

Straipsniai kituose periodiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

 

Baškys, E.; Grigiškis, S.; Levišauskas, D.; Kildišas,V. 2004b. Influence of lignin products on efficiency of bioremediation of contaminated ecosystem objects, Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba 4(30): 78–81. ISSN 1392-1649.

Čipinytė, V.; Grigiškis, S. 2000b. Naftos ir jos produktų skaidymo naftą oksiduojančių mikroorganizmų asociacijomis tyrimas, Aplinkos inžinerija, 8(2): 74–79. ISSN 1392–1622.

Grigiškis, S.; Žunda, G. 2001. Paviršinio aktyvumo medžiagų (PAM) panaudojimas  nafta ir jos produktais užterštam gruntui valyti,  Aplinkos inžinerija 9(1): 17–22. ISSN 1392–1622.

Kildišas, V.; Levišauskas, D.; Grigiškis, S.; Baškys, E. 2003. Development of Clean-up Complex technology of soil contaminated by oil pollutants based on cleaner production concepts, Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba 3: 87–93. ISSN 1392-1649.

Levišauskas, D.; Brazauskas, K.; Chvostova, O.; Baškys, E.; Grigiškis, S. 2004c. Optimization of technological parameters of the contaminated soil washing technology, Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba 4: 55–60. ISSN 1392-1649.

 

Tarptautinių recenzuojamų konferencijų pranešimų medžiagoje

 

Aikaitė – Stanaitienė, J; Matikevičienė, V; Levišauskas, D; Grigiškis, S; Baškys, E. 2009: Optimization of complex technology for grease wastes utilization, in Environment. Technology. Resources: Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference (25-27 June 2009, Rezekne, Latvia). Rezekne: RA Izdevniecība. Vol. 1: 258–266. ISNN 1691-5402

Celiešiūtė, R.; Grigiškis, S.; Čipinytė, V. 2009. Biological surface active compounds application possibilities and selection of strain with emulsifying activity, in Environment. Technology. Resources: Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference (25-27 June 2009, Rezekne, Latvia). Rezekne: RA Izdevniecība. Vol. 1: 267–272. ISNN 1691-5402.

Čipinytė, V.; Grigiškis, S.; Šapokaitė, D.; Baškys, E. V. 2011. Production of biosurfactants by Arthrobacter sp. N3, a hydrocarbon degrading bacterium, in Environment. Technology. Resources: Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference (20–22 June 2011, Rezekne, Latvia). Rezekne: RA Izdevniecība. Vol. 1: 68–75. ISSN 1691-5402.

Dižavičienė, O., Grigiškis, S., Ančenko, O., Aikaitė-Stanaitienė, J. 2012. Application of keratinaze for complex keratin-fat waste composting research, Chemistry and Chemical Technology of Inorganic materials: Proceedings of Scientific Conference, Chemistry and Chemical Technology. ISSN 2029–9222.

Fatajeva, E., Žėkaitė, G., Grigiškis, S., Aikaitė – Stanaitienė, J. 2012. The cleaning of sea water contaminated with oil hydrocarbons, Chemistry and Chemical Technology of Inorganic materials: Proceedings of Scientific Conference, Chemistry and Chemical Technology. ISSN 2029–9222.

Gailiūtė, I.; Grigiškis, S.; Žėkaitė, G.; Čipinytė, V. 2011. Selection of microbes and conditions that induced bio-cracking of branched hydrocarbon squalane, in Environment. Technology. Resources: Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference (20–22 June 2011, Rezekne, Latvia). Rezekne: RA Izdevniecība. Vol. 1: 46–52. ISSN 1691-5402.

Grigiškis, S.; Baškys, E. V.; Levišauskas, D.; Kavaliauskė, M.; Dižavičienė, O.; Aikaitė-Stanaitienė, J. 2011. Optimization of sorbent system from paper mill waste short fibers for bioremediation of heavy hydrocarbons, in Environment. Technology. Resources: Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference (20–22 June 2011, Rezekne, Latvia). Rezekne: RA Izdevniecība. Vol. 1: 104–111. ISSN 1691-5402.

Jurys A., Gailiūtė I.,, Aikaitė-Stanaitienė J., Grigiškis S., Maruška A., Stankevičius M., Levišauskas D..2013: Review of Creosote Pollution Toxicity and Possibilities of Bioremediation. “Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference. Volume 1“, 33 – 38, ISSN 1691-5402

Mališauskienė, G., Grigiškis., S., Tvaska, B., Aikaitė – Stanaitienė., J. 2012. Synthesis of oleyl alkohol esters using different lipase types. Chemistry and Chemical Technology of Inorganic materials: Proceedings of Scientific Conference, Chemistry and Chemical Technology. P. 144 – 149. ISSN 2029–9222.

Matikevičienė, V., Grigiškis, S., Tvaska, B., Kadikinė, M., Aikaitė – Stanaitienė, J. 2012. Stabilization of keratinase preparations from Bacillus subtilis 103 and Actinomyces fradiae 119 strains. Chemistry and Chemical Technology of Inorganic materials: Proceedings of Scientific Conference, Chemistry and Chemical Technology. P. 150 – 155. ISSN 2029–9222.

Matikevičienė, V.; Grigiškis, S.; Levišauskas, D.; Sirvydytė, K.; Dižavičienė, O.; Masiliūnienė, D.; Ančenko, O. 2011. Optimization of keratinase production by Actinomyces fradiae 119 and its application in degradation of keratin containing wastes,  in Environment. Technology. Resources: Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference (20–22 June 2011, Rezekne, Latvia). Rezekne: RA Izdevniecība. Vol. 1: 294–300. ISSN 1691-5402.

Matikevičienė, V.; Masiliūnienė, D.; Grigiškis, S. 2009. Degradation of keratin containing wastes by bacteria with keratinolytic activity, in Environment. Technology. Resources: Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference (25–27 June 2009, Rezekne, Latvia). Rezekne: RA Izdevniecība. Vol. 1: 284–289. ISNN 1691-5402.

Sirvydytė, K., Grigiškis, S., Masiliūnienė, D., Ančenko, O., Aikaitė – Stanaitienė, J.2012. The study of keratin degrading B. subtilis 103 and A. fradiae 119 strains interactions with fat degrading E. aerogenes E13 strain. Chemistry and Chemical Technology of Inorganic materials: Proceedings of Scientific Conference, Chemistry and Chemical Technology. P. 133 – 137. ISSN 2029–9222.

Telysheva, G.; Dizhbite, T.; Lebedeva, G.; Jashina, L.; Solodovnik, V.; Mutere, O.; Grigiškis, S.; Baškys, E. V.; Aikaitė-Stanaitienė, J. 2011. Use of plants to remediate soil polluted with oil, in Environment. Technology. Resources: Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference (20–22 June 2011, Rezekne, Latvia). Rezekne: RA Izdevniecība. Vol. 1: 38–45. ISSN 1691-5402.

Žėkaitė G., Jaška V., Poška K., Andrulytė M., Grigiškis S. 2013: Microorganisms producing biosurfactant selection and characterization of new discovered bioemulsifier that will be used to create ecological heating production technology. “Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference. Volume 1“., 222-226, ISSN 1691-5402

  • Grigiškis, S.; Baškys, E.V.; Vilutis, K. 1994 12 25. Naftos teršalus degraduojantis mikroorganizmas Azotobacter vinelandii 21. LR valstybinis patentų biuras Nr. 3111 B.
  • Grigiškis, S.; Baškys, E.V.; Špokienė, A.O. 1994 12 25. Aplinkos, užterštos angliavandeniliais, valymo būdas. LR valstybinis patentų biuras Nr. 3112 B.
  • Baskys, E.V.; Grigiskis, S.; Vilutis, K. 1996 02 27. Method of decomposition of a hydrocarbonpolluted environment by the use of bacterial compositions. USA patent No. 5 494 580.
  • Grigiškis, S.; Čipinytė, V.; Tvaska, B.; Urbanavičiūtė, I.; Rimdeika, R.; Mauricas, M. 2015 07 27. Fermentų kompleksų išskyrimas iš Steptomyces gougerotii 101, daugiafermentinių biopreparatų ruošimas bei taikymas. LR valstybinis patentų biuras, Nr. LT 6177 B.
  • Grigiškis, S.; Javmen, A.;  Mauricas, M.; Čipinytė, V.; Kačanauskas, D.; Grygas, F.; Vaitoška, J. 2015 04 27. Terapinė ß-gliukanų kompozicija, moduliuojanti žmogaus imuninę sistemą ir inicijuojanti vėžinių ląstelių ardymą. LR valstybinis patentų biuras, Nr.  LT 6145 B.
  • Grigiškis, S.; Čipinytė, V.; Vaitoška, J.; Aikaitė – Stanaitienė, J.; Gailiūtė, I.; Račkauskienė, G.; Grygas, F. 2015 06 25. Kompleksinis aplinkos valymo nuo naftos teršalų būdas. LR valstybinis patentų biuras, Nr. LT 6162 B.
  • Juodeikienė, G.; Kalėdienė, L.; Grigiškis, S.; Bašinskienė, L. 2015 04 27. Sėklinių grūdų ir sėklų apdorojimo būdas.  LR valstybinis patentų biuras, Nr. LT 6142 B.

UAB „Biocentras“  preparatai ir jų pritaikymo technologijos, turinčios Lietuvos Respublikos patentus N 3111B (1992), N 3112 B (1992), Nr. LT 6177 B (2015), Nr. LT 6145 B (2015), Nr. LT 6162 B (2015), Nr. 6142 B (2015)  ir JAV patentą N 5494580 (1996), yra UAB „Biocentras“ nuosavybė.

Europos tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimo programos „Eureka“, Tarptautinių programų Framework 5 ir Framework 6 projektai, kuriuose dalyvavo ir dalyvauja UAB „Biocentras“, yra įmonių – projektų vykdytojų intelektinė nuosavybė.

Užsakovui už UAB „Biocentras“ preparatus, technologijas ir/ar projektus sumokėta kaina garantuojama teisė naudoti įsigytą prekę tik savo reikmėms ir nesuteikiama teisė ją perpardavinėti. Komerciniams tikslams turi būti sudaryta atskira komercinė sutartis su UAB „Biocentras“.

The content of the first tab.
The content of the second tab.
The content of the third tab.