Vykdomi projektai

REMTECH

Panaudotų medinių pabėgių nukenksminimo biologiniais metodais technologijos kūrimas

Aprašymas

Laikotarpis

2017 – 2021

Bendra projekto vertė

€ 699 861,46 Eur (be PVM).

Projekto pristatymas

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

Projektas vykdomas VDU kartu su partneriu UAB „Biocentras“.

Šiandien technologijos dar neleidžia visų medinių pabėgių pakeisti gelžbetoniniais, todėl pabėgių tvarkymas bus aktualus dar daugiau nei 15 m. Problema yra globali ir egzistuoja daugelyje pasaulio šalių. Pagal Europos Komisijos direktyvos 2001/90/EB (EUR-LEX-3200120090-LT) reikalavimus tokios atliekos negali būti tiesiogiai panaudotos kurui, kompostui ar kitiems dirbiniams be papildomo apdorojimo. Tokie pabėgiai gali būti deginami tik kaip kenksmingos atliekos, o pelenai vėliau atitinkamai laidojami. Ši technologija yra itin brangi, todėl kyla poreikis ekonomiškai ir saugiai aplinkos ir visuomenės sveikatos požiūriu išspręsti šią problemą.

Kadangi geležinkelio tinklai yra labai išvystyti Vakarų Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje, tai ši problema egzistuos pasaulyje dar 15-20 metų, kol bus pereita prie naujų technologijų ir naudojami tik gelžbetoniniai pabėgiai arba sukurti veiksmingi mažiau toksiški impregnantai. Policikliniais aromatiniais angliavandeniliais (PAA) užteršta mediena yra rimta aplinkos apsaugos problema: nes dauguma PAA yra toksiški ir gali sukelti vėžinius susirgimus. Kasmet pabėgių medienos atliekų susidaro Lietuvoje apie 30 000 vnt. (2000 t). Europoje 0,5-1 mln. t., Pasaulyje 2,850 mln.t. netinkamų naudoti pabėgių.

Šio projekto objektas yra tyrimai susiję su pabėgių medienos bioremediacijos technologinio modelio optimizavimo, taikymo ir efektyvumo tyrimais lauko sąlygomis (in situ ir ex situ).

Bus atliktas pabėgių medienos smulkinimo, paruošimo bioremediacijai ir panaudotų pabėgių cheminės sudėties skirtumų įvertinimas, policiklinių aromatinių darinių kiekių pabėgiuose nustatymo diegimas ir įteisinimas. Bus atlikti geriausiai skaidančių benzo[a]pireną, įvairius policiklinius aromatinius angliavandenilių balto puvinio grybais ir jų konsorciumų tyrimai in vitro ir ex situ (lauko sąlygomis), sukurtų konsorciumų auginimui skirtų terpių optimizavimas. Bus atliktas benzo[a]pireno biologinio skaidymo sąlygų, būdų atranka ir kultivavimo technologijų lauko sąlygomis optimizavimas, valymo technologijos efektyvumo įvertinimas. Bus atrinkti augalai, skirti fitoremediacijai įvertinti, sukurta komposto kokybės įvertinimo metodika ir įvertintas antrinės žaliavos, gautos po bioremediacijos, tinkamumas kompostavimu. Bus atlikta antrinė bioremediacija naudojant augalus. Bus atliktas naujos technologijos maketo testavimas ir technologinės dokumentacijos parengimas.

ImunoM

Organizmo imunomoduliavimo ir piktybinių ląstelių dauginimosi stabdymo technologija, pagrįsta molekulių manipuliavimu S. cerevisiae preparatais

Aprašymas

Laikotarpis

2017 – 2019

Bendra projekto vertė

€ 724 029,14 (be PVM).

Projekto įgyvendinimui UAB „Biocentras“ su partneriu UAB ,,Biotechnologinė platforma“ skiria ne mažiau nei 379 738,09 Eur nuosavų lėšų. Projekto įgyvendinimui skiriama iki 344 291,05 Eur (be PVM) Europos Sąjungos lėšų.

Trumpas projekto idėjos pristatymas

Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti du produktus, kurie šiuo metu neturi analogų pasaulio rinkose: telomerazės fermentą slopinančio ir piktybinių ląstelių augimą stabdančio preparato prototipą (ImunoM-T) ir adjuvanto, skatinančio organizmo imunizaciją antigenais ir (arba) vakcinomis, prototipą (ImunoM-A) bei vieną produktą, kuris yra naujas rinkos lygmenyje – tai preparatas, skirtas imuninės sistemos stimuliavimui bei organizmo priešinfekcinės funkcijos skatinimui (ImunoM-S).

Trumpas šių produktų pristatymas

ImunoM-T– fermentą telomerazę slopinančio ir piktybinių ląstelių augimą stabdančio preparato prototipas. Preparato veiklioji medžiaga – skirtingo molekulinio svorio S. cerevisiae polisacharidų komplekso frakcijos, pagamintos pagal patentą WO2015159134 A1.

ImunoM-A– adjuvanto, skatinančio organizmo imunizaciją antigenais/vakcinomis, prototipas. Preparato veiklioji medžiaga – skirtingo dydžio S. cerevisiae polisacharidų molekulių kompleksas.

ImunoM-S– imuninę sistemą moduliuojančio ir priešinfekcines funkcijas skatinančio preparato prototipas. Preparato veiklioji medžiaga – skirtingo molekulinio dydžio S. cerevisiae polisacharidų komplekso frakcijos, pagamintos pagal pasaulinį patentą WO2015159134 A1.

Finansinę paramą teikianti institucija

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo investicijų veiksmų programos 1 prioriteto “Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K “Intelektas. Bendri verslo ir mokslo projektai”.

US4GREENCHEM

Combined Ultrasonic and Enzyme treatment of Lignocellulosic Feedstock as Substrate for Sugar Based Biotechnological Applications

Aprašymas

Laikotarpis

2015 – 2019

Bendra projekto vertė

€ 3 803 925 / EU contribution: € 3 457 602,5

Trumpas projekto idėjos pristatymas

US4GREENCHEM aims to design a biorefinery concept for the complete valorization of lignocellulosic biomass that is energy- and cost- efficient and based solely on green technologies. The concept combines mechanical pretreatment of the substrate with the aid of ultrasound to overcome its recalcitrance and disrupt inhibitors with mild CO2 hemicellulose degradation and with the enzymatic recovery of sugars and technologies for the valorization of the byproducts released in the process.

Projekto tinklapis

us4greenchem.com

Finansinę paramą teikianti institucija

Europos Sąjungos HORIZON 2020 programa, dotacijos sutartis nr. 669055

LIFE-PURIWAT

Naujas demonstracinis bandomasis įrenginys skirtas nuotekoms valyti nuo riebalų ir angliavandenilių

Aprašymas

Laikotarpis

2013 – 2017

Bendra projekto vertė

€ 1 238 408, iki € 499 175 parama iš programos.

Trumpas projekto idėjos pristatymas

Sukurti demonstracinį 5000 dm3/h našumo valymo įrenginį, kuris iš nuotekų galės pašalinti nuo 97% iki 99% angliavandenilių ir riebalų.

Projekto tinklapis

puriwat-life.es

Finansinę paramą teikianti institucija

Life programa, projektas LIFE12 ENV/ES/000684