Vykdomi projektai

ImunoM

Organizmo imunomoduliavimo ir piktybinių ląstelių dauginimosi stabdymo technologija, pagrįsta molekulių manipuliavimu S. cerevisiae preparatais

Aprašymas

Laikotarpis

2017 – 2019

Bendra projekto vertė

724 029,14 Eur (be PVM).

Projekto įgyvendinimui UAB „Biocentras“ su partneriu UAB ,,Biotechnologinė platforma“ skiria ne mažiau nei 379 738,09 Eur nuosavų lėšų. Projekto įgyvendinimui skiriama iki 344 291,05 Eur (be PVM) Europos Sąjungos lėšų.

Trumpas projekto idėjos pristatymas

Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti du produktus, kurie šiuo metu neturi analogų pasaulio rinkose: telomerazės fermentą slopinančio ir piktybinių ląstelių augimą stabdančio preparato prototipą (ImunoM-T) ir adjuvanto, skatinančio organizmo imunizaciją antigenais ir (arba) vakcinomis, prototipą (ImunoM-A) bei vieną produktą, kuris yra naujas rinkos lygmenyje – tai preparatas, skirtas imuninės sistemos stimuliavimui bei organizmo priešinfekcinės funkcijos skatinimui (ImunoM-S).

Trumpas šių produktų pristatymas

ImunoM-T– fermentą telomerazę slopinančio ir piktybinių ląstelių augimą stabdančio preparato prototipas. Preparato veiklioji medžiaga – skirtingo molekulinio svorio S. cerevisiae polisacharidų komplekso frakcijos, pagamintos pagal patentą WO2015159134 A1.

ImunoM-A– adjuvanto, skatinančio organizmo imunizaciją antigenais/vakcinomis, prototipas. Preparato veiklioji medžiaga – skirtingo dydžio S. cerevisiae polisacharidų molekulių kompleksas.

ImunoM-S– imuninę sistemą moduliuojančio ir priešinfekcines funkcijas skatinančio preparato prototipas. Preparato veiklioji medžiaga – skirtingo molekulinio dydžio S. cerevisiae polisacharidų komplekso frakcijos, pagamintos pagal pasaulinį patentą WO2015159134 A1.

Finansinę paramą teikianti institucija

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo investicijų veiksmų programos 1 prioriteto “Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K “Intelektas. Bendri verslo ir mokslo projektai”.

US4GREENCHEM

Combined Ultrasonic and Enzyme treatment of Lignocellulosic Feedstock as Substrate for Sugar Based Biotechnological Applications

Aprašymas

Laikotarpis

2015 – 2019

Bendra projekto vertė

3 803 925€. , EU contribution: 3 457 602,5 €.

Trumpas projekto idėjos pristatymas

US4GREENCHEM aims to design a biorefinery concept for the complete valorization of lignocellulosic biomass that is energy- and cost- efficient and based solely on green technologies. The concept combines mechanical pretreatment of the substrate with the aid of ultrasound to overcome its recalcitrance and disrupt inhibitors with mild CO2 hemicellulose degradation and with the enzymatic recovery of sugars and technologies for the valorization of the byproducts released in the process.

Projekto tinklapis

us4greenchem.com

Finansinę paramą teikianti institucija

Europos Sąjungos HORIZON 2020 programa, dotacijos sutartis nr. 669055

LIFE-PURIWAT

Naujas demonstracinis bandomasis įrenginys skirtas nuotekoms valyti nuo riebalų ir angliavandenilių

Aprašymas

Laikotarpis

2013 – 2017

Bendra projekto vertė

1 238 408 €, iki 499 175 € parama iš programos.

Trumpas projekto idėjos pristatymas

Sukurti demonstracinį 5000 dm3/h našumo valymo įrenginį, kuris iš nuotekų galės pašalinti nuo 97% iki 99% angliavandenilių ir riebalų.

Projekto tinklapis

puriwat-life.es

Finansinę paramą teikianti institucija

Life programa, projektas LIFE12 ENV/ES/000684