Naftos produktais užteršto grunto ir dumblo valymas biologiniu būdu

Produktai ir paslaugos aplinkosaugai

Mūsų įmonės mokslo darbuotojai sukūrė naftos produktais užteršto grunto ir vandens valymo technologijas. Už šių technologijų sukūrimą ir taikymą, „Biocentras“ 2011 metais apdovanota pagrindiniu Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos EUREKA prizu aplinkosaugos projekte „Optimizuota kompleksinė technologija naftos produktais užterštam gruntui valyti“.

„Biocentras“ naftos produktais užteršto grunto ir vandens biologinio valymo technologijas 2015 m. patentavo Lietuvoje (patento Nr. 6162), Jungtinėse Amerikos valstijose (patento Nr. US20150273259 A1) ir pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje (patento Nr. WO2015056110 A1). Šiais technologiniais principais vadovaujasi visos biologiniu būdu naftos produktais užterštus gruntus valančios įmonės, tame tarpe ir Lietuvoje, bet tik naudoja mažiau efektyvius mikroorganizmus.

Biologinis naftos produktais užterštų atliekų apdorojimas pagrįstas naftos angliavandenilius skaidančių mikroorganizmų veikimu. Tam tikslui naudojamas įmonės specialistų sukurti bakteriniai deriniai, kuriuos sudaro gamtoje aptiktos, atrinktos geriausiai tam tinkamos bakterijos, todėl tai nėra genų inžinerijos dėka sukurti mikroorganizmai. Visi įmonės naudojami mikroorganizmai yra „Biocentras“ nuosavybė ir jų sekvanuoti pavyzdžiai saugomi tarptautiniame mikroorganizmų depozitoriume.

Pagal TIPK leidimą Nr. 4.7-V-02-161 „Biocentras“ biodegradavimo-kompostavimo aikštelėje, esančioje Gariūnų pramoniniame rajone, Kuro g., Vilniuje, vykdo ex situ grunto užteršto naftos produktais iki 50g/kg valymą biologiniu būdu nuo 2006 metų. Atliekų tvarkytojų valstybės registro numeris REOBJ0013797. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos numeris 000059. Projektinis metinis įrenginio pajėgumas tvarkant naftos produktais užterštas atliekas (gruntą ir dumblą) yra 14000 t/metus.

Biodegradavimo – kompostavimo aikštelėje vykdomos veiklos etapai

Naftos produktais užteršto grunto valymo atviroje aikštelėje trukmė gali tęstis nuo 3 mėnesių iki 18 mėnesių. Valymo trukmė ir efektyvumas priklauso nuo daugelio veiksnių

Naftos produktais užterštą gruntą valant biotechnologiniais būdais ir metodais, naudojant naftos produktus oksiduojančių kelių mikroorganizmų derinius, išvengiama antrinio teršimo, o naftos angliavandeniliai suskaldomi iki ekologiškai neutralių ir aplinkai nekenksmingų junginių- į angliarūgštę (CO2 ) ir vandenį (H2O), vadovaujantis LAND9-2009 reikalavimais.

Naftos produktais užteršto grunto valymas biodegradavimo-kompostavimo atviroje aikštelėje

Prieš valymą vietoje (in situ)

Po valymo vietoje (in situ)

Esame atviri naujiems projektams

Įgyvendinsime aplinkosauginius sprendimus!